نکاتی درباره ی استفاده از میکروفن

سه شنبه 3 خرداد 1401 802 بازدید کننده گروه آخرین اخبار

در بحث تکنیک میکروفن، چند اشتباه اساسی وجود دارد که اگر مرتکب آن ها شوید، کیفیت اجرای شما به شدت کاهش پیدا می کند. در ادامه این اشتباه های اساسی را توضیح خواهیم داد.

1. اهمیت ندادن به ساند چک
به طور کلی ساند چک به معنای چک،بررسی و تنظیم صدا قبل از اجراست که در نهایت صدای خوبی را به شنونده برساند.شما باید با همان صدایی که قرار است در اجرای اصلی بخوانید ساند چک را انجام دهید.


2. نزدیک کردن بیش از حد میکروفن
کمی به میکروفن فضا بدهید حتی فاصله ی ده سانتی متری باعث می شود صدای شما به خوبی حجم بگیرد، بدون این که از وضوح آن کاسته شود در غیر این صورت تشدید شدن فرکانس های بیس و از بین رفتن فرکانس های بالا هنگامی که میکروفن را زیادی به دهانتان نزدیک می کنید موجب می شود هیچ کسی متوجه نشود شما چه چیزی می خوانید


3. حلقه کردن دست دور گریل میکروفن
قطعا در اجرای زنده شما نمی خواهید که یک میکروفن چند جهته داشته باشید چرا که در این حالت فیدبک های بسیار آزاردهنده ای ایجاد خواهد شد که اجرای شما را خراب می کند پس با مشت کردن دست و بلوکه کردن پورت های phase
پشت کپسول میکروفن یک میکروفن کاردیو را به یک میکروفن چند جهته تبدیل کنید


4. جهت گیری و فاصله ی نامناسب میکروفن
هر وقت یک صدابردار وکالیسیتی را می بیند که فاصله ی نامناسبی به میکروفن داده یا میکروفن را هم سطح سینه اش قرار داده، بخشی از وجودش می میرد. تکنیک میکروفن چیزی نیست که نیاز به دانش زیادی داشته باشد – تنها کافیست سر میکروفن را به سمت دهانتان بگیرید.

اگر میکروفن را یک چراغ قوه در نظر بگیریم، نور این چراغ قوه باید روی لب شما بیفتد. در صورتی که جهت میکروفن به سمت دهان شما نباشد، صدای فضایی که در آن قرار دارید بیش از حد دریافت می شود و پتانسیل به وجود آمدن فیدبک افزایش پیدا می کند.همچنین اگر اجرای اُپرا ندارید، لازم نیست هنگامی که با صدای بلند می خوانید میکروفن را از دهانتان دور کنید. دور کردن چند سانتی متری میکروفن می تواند کاملا موثر باشد و هر چیزی بیشتر از آن موجب می شود نه تنها ولوم صدای شما به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند، بلکه همچنین صدای میکروفن نیز تغییر پیدا خواهد کرد (به دلیل از بین رفتن افکت مجاورت).


5. قرار گرفتن جلوی اسپیکرها
ببینید اسپیکرها و مانیتورها کجا قرار گرفته اند و یک خط فرضی روی استیج برای خودتان ترسیم کنید. شما از این خط نباید عبور کنید تا فیدبکی در صدا ایجاد نشود. فیدبک نتیجه ی این است که میکروفن صدای اسپیکرها را دریافت و آن را به میکسر منتقل می کند و صدای آن دوباره به همان اسپیکر می رسد.به محض این که شما از این خط فرضی عبور کنید، هیچ راه برگشتی وجود ندارد و احتمال ایجاد شدن فیدبک بسیار زیاد خواهد بود. باید به این نکته هم اشاره کنیم که میکروفن های کاردیود صداهای اطراف میکروفن را هم دریافت می کنند. پس اگر از کنار مانیتورها عبور کنید هم احتمال ایجاد شدن فیدبک وجود خواهد داشت


نکاتی درباره ی استفاده از میکروفنتوپتک5/24/2022در بحث تکنیک میکروفن، چند اشتباه اساسی وجود دارد که اگر مرتکب آن ها شوید، کیفیت اجرای شما به شدت کاه... در بحث تکنیک میکروفن، چند اشتباه اساسی وجود دارد که اگر مرتکب آن ها شوید، کیفیت اجرای شما به شدت کاهش پیدا می کند. در ادامه این اشتباه های اساسی را توضیح خواهیم داد.1. اهمیت ندادن به ساند چکبه طور کلی ساند چک به معنای چک،بررسی و تنظیم صدا قبل از اجراست که در نهایت صدای خوبی را به شنونده برساند.شما باید با همان صدایی که قرار است در اجرای اصلی بخوانید ساند چک را انجام دهید.2. نزدیک کردن بیش از حد میکروفنکمی به میکروفن فضا بدهید حتی فاصله ی ده سانتی متری باعث می شود صدای شما به خوبی حجم بگیرد، بدون این که از وضوح آن کاسته شود در غیر این صورت تشدید شدن فرکانس های بیس و از بین رفتن فرکانس های بالا هنگامی که میکروفن را زیادی به دهانتان نزدیک می کنید موجب می شود هیچ کسی متوجه نشود شما چه چیزی می خوانید3. حلقه کردن دست دور گریل میکروفنقطعا در اجرای زنده شما نمی خواهید که یک میکروفن چند جهته داشته باشید چرا که در این حالت فیدبک های بسیار آزاردهنده ای ایجاد خواهد شد که اجرای شما را خراب می کند پس با مشت کردن دست و بلوکه کردن پورت های phaseپشت کپسول میکروفن یک میکروفن کاردیو را به یک میکروفن چند جهته تبدیل کنید4. جهت گیری و فاصله ی نامناسب میکروفنهر وقت یک صدابردار وکالیسیتی را می بیند که فاصله ی نامناسبی به میکروفن داده یا میکروفن را هم سطح سینه اش قرار داده، بخشی از وجودش می میرد. تکنیک میکروفن چیزی نیست که نیاز به دانش زیادی داشته باشد – تنها کافیست سر میکروفن را به سمت دهانتان بگیرید.اگر میکروفن را یک چراغ قوه در نظر بگیریم، نور این چراغ قوه باید روی لب شما بیفتد. در صورتی که جهت میکروفن به سمت دهان شما نباشد، صدای فضایی که در آن قرار دارید بیش از حد دریافت می شود و پتانسیل به وجود آمدن فیدبک افزایش پیدا می کند.همچنین اگر اجرای اُپرا ندارید، لازم نیست هنگامی که با صدای بلند می خوانید میکروفن را از دهانتان دور کنید. دور کردن چند سانتی متری میکروفن می تواند کاملا موثر باشد و هر چیزی بیشتر از آن موجب می شود نه تنها ولوم صدای شما به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند، بلکه همچنین صدای میکروفن نیز تغییر پیدا خواهد کرد (به دلیل از بین رفتن افکت مجاورت).5. قرار گرفتن جلوی اسپیکرهاببینید اسپیکرها و مانیتورها کجا قرار گرفته اند و یک خط فرضی روی استیج برای خودتان ترسیم کنید. شما از این خط نباید عبور کنید تا فیدبکی در صدا ایجاد نشود. فیدبک نتیجه ی این است که میکروفن صدای اسپیکرها را دریافت و آن را به میکسر منتقل می کند و صدای آن دوباره به همان اسپیکر می رسد.به محض این که شما از این خط فرضی عبور کنید، هیچ راه برگشتی وجود ندارد و احتمال ایجاد شدن فیدبک بسیار زیاد خواهد بود. باید به این نکته هم اشاره کنیم که میکروفن های کاردیود صداهای اطراف میکروفن را هم دریافت می کنند. پس اگر از کنار مانیتورها عبور کنید هم احتمال ایجاد شدن فیدبک وجود خواهد داشت5.0