کارخانه ایران - شیراز

شهرک صنعتی بزرگ شیراز - میدان ابتکار - بلوار ابتکار شمالی 

ابتدای خیابان 250 - ساختمان تندرصوت شیراز

شماره تماس : 09171204096

تلفن : 37740061 - 071

نمابر : 37740067 - 071

وبسایت : www.thunderelectronic.com 

شبکه های اجتماعی

فرم تماس

نام و نام خانوادگی

آدرس ایمیل

شماره تماس

متن پیام